Rezultatul probei practice la examenul organizat pentru promovarea in grad treapta profesionala imediat superioara celei detinute, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciul Public de intretinere, sustinuta in data de 10.03.2022

Source