Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciul Public de Întreținere, sustinuta in data de 15 .03.2022

Source