Rezultatul final al evaluării managementului la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focşani pentru anul 2023 este nota 9,41 si s-a calculat conform art. 11 alin (6) la Anexa 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.

RAPORT ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023 AL TEATRULUI MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANI

Source