Rezultatul final al evaluării managementului la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focşani pentru anul 2022 este nota 9,75 si s-a calculat conform art. 11 alin (6) la Anexa 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015.

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 AL TEATRULUI MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA’ FOCȘANI

Source