• Cantitatea de deșeuri colectată din municipiul Brad   3062,33 t
  • Cantitatea de deșeuri încredințată spre reciclare             50,69 t
  • Cantitatea de deșeuri încredințată spre valorificare         48,46 t
  • Cantitatea de deșeuri eliminată prin depozitare           1241,77 t

Source