Rezultatele finale ale examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi al structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource