REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în data de 08.09.2021

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatul interviului organizat în data de 10.09.2021 a concursului organizat de către Primăria Ștefăneștii de Jos în vederea ocupării funcției de conducere contractuale vacantă de :
– Șef Serviciu – Serviciul Deservire Unități de Învățământ;

Source