Publicăm Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș– revizie februarie 2021 și adresa din partea ADID Timiș conform procedurilor de publicitate și transparență decizională.

Source