Respectul faţă de bătrâni era in sat o normă morală. Ei făceau parte din Consiliul bătrânilor. Când treceau pe drum, în semn de respect femeile se ridicau de pe banca de la poartă. În familie bătrânul se aşeza primul la masă. Bătrânii erau invitaţi de seamă la şezători, spunând întâmplări din viaţa satului.

Ei trebuie respectați și ajutați. Iar viața lor trebuie povestită pentru a ramane in filele de istorie ale satului nostru.

Source