„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“

„RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C5 – Valul Renovării
Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice
Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului : Tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiective specifice:

  • Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
  • Îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia;
  • Dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Prin renovarea moderată se urmărește realizarea unor economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice- utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
  • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice.

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 15.02.2023
Data finalizării proiectului: 15.01.2026
Codul proiectului: C5-B2.1.a-1549

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 9.333.572,11 lei (cu TVA) din care:
7.597.202,91 lei pentru renovarea energetică a clădirii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roman
246.135,00 lei – 2 stații de încărcare mașini electrice.

Source