Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:

a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei (ex.: surse de căldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum);

b) înlăturarea defecţiunilor constatate la instalaţii şi sistemele de încălzire şi asigurarea funcţionării acestora la parametrii normaţi;

c) interzicerea utilizării de reșouri, radiatoare și alte echipamente de încălzire care ar putea suprasolicita instalația electrică, precum și interzicerea exploatării acestora cu improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spațiul unde sunt utilizate;

d) interzicerea încălzirii spațiilor cu aparate care nu sunt destinate și omologate pentru acest scop, cum ar fi mașinile de gătit alimentate cu gaz, fără a se limita la acestea.

Reguli de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populaţiei creşte, datorită mai multor factori:

 • suprasolicitarea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire;
 • folosirea de sisteme şi instalaţii de încălzire improvizate;
 • existenţa mai multor consumatori electrici, ce depăşesc puterea instalaţiei electrice din locuinţă.

Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:

 • sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;
 • sobele se vor amplasa la o distanţă de minim 70 cm faţă de pereţii din cărămidă, respectiv 1 m faţă de pereţii combustibili, din lemn;
 • în faţa focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50×70 cm;
 • se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece prin căldura radiantă acestea pot aprinde obiectele din jur;
 • jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi special amenajate;
 • lemnele şi rufele vor fi amplasate la o distanţă de minim 1 m faţă de sobele metalice, respectiv 50 cm faţă de cele din teracotă;
 • focul se va supraveghea permanent şi nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;
 • se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;
 • se vor folosi sobe în stare perfectă de funcţionare, fără defecţiuni;

Reguli de folosire a coşurilor şi a burlanelor pentru evacuarea fumului:

 • coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
 • se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului;
 • coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 80 cm;
 • se va realiza curăţirea coşurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.

DE REŢINUT:

ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI!

Reguli de prevenire și stingere a incendiilor pe perioada sezonului rece

Afiș

The post Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor pe perioada sezonului rece first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source