A N U N  Ț

             În conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea nr.7 pentru aprobarea măsurilor necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul, județului Vaslui, emisă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui, vă facem cunoscute reglementările prevăzute la art.3,4,5 și 7 din Ordonanța militară nr.2/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Art. 3. – (1) Circulatia persoanelor in afara locuintei/ gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane.

   (2) Prin formarea unui grup de persoane se intelege alaturarea unui numar mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.

    Art. 4. – In intervalul orar 6,00-22,00 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:

   a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

  1. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;
    c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
    d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
    e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

   Art. 5. – (1) In intervalul orar 22,00-6,00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.

   (3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

   (4) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

(5) Fac exceptie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administratiei Prezidentiale, Parlamentului Romaniei, Guvernului Romaniei, Ministerului Public, institutiilor sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, corpului diplomatic si personalul care asigura serviciile de utilitate publica.

   (6) Masura se aplica incepand cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.

   Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate si sunt conduse de fortele de ordine publica si plasate in carantina institutionalizata, sub paza.

   (2) Persoanele carantinate, ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, care parasesc locatia in care acestea au fost plasate, fara aprobarea autoritatilor competente, sunt carantinate pentru o noua perioada de 14 zile.

    (3) Masurile dispuse potrivit alin. (1) si (2) nu exonereaza persoanele de raspunderea contraventionala sau penala.

 (4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                             PRIMAR,                                  SECRETAR GENERAL AL U.A.T.

         Hultoană Paula-Denisane                                       Roșca Vasile

Source