Primăria Municipiului Timișoara – prin Direcția Generala Urbanism și Planificare Teritoriala – va elabora Strategia de dezvoltare teritorială urbană – Timișoara Nord. În acest sens, va fi înaintat un proiect de hotărâre consiliului local, care să aprobe acest demers și să suspende temporar avizarea documentațiilor de urbanism pentru zona vizată, pe o perioada de maxim 6 luni, necesară elaborării și aprobării acestei strategii.

Obiectivul acestui plan strategic este stabilirea direcției de sistematizare a întregii zone, într-un concept unitar, având ca principal scop creșterea calității vieții. Terenul studiat are 1.131 de hectare, din care multe parcele sunt în proprietate privată, și ne dorim ca prin acest proiect să oferim un exemplu de colaborare între inițiativa publică și cea privată, prin implementarea unei soluții de dezvoltare a zonei, inclusiv a infrastructurii și serviciilor, bazată pe principii actuale și sustenabile, care să facă zona mai atractivă.

”Această propunere a fost deja discutată în Comisia Tehnică pentru Amenajarea Teritoriului, unde a primit undă verde. Pe tot parcursul elaborării strategiei ne vom consulta cu toate părțile implicate, investitori, instituții, furnizori de servicii, dar și cu cetățeni, avem în plan organizarea de focus grupuri și dezbateri. Vocea oamenilor este foarte importantă, pentru ca la final să avem un plan de dezvoltare al zonei, la care am contribuit toți și în care credem toți. Este o mare șansă pe care nu avem voie să o irosim, aceea de a pune bazele unei dezvoltări corecte și unitare a acestei zone”, a spus primarul Dominic Fritz.

Zona vizată este una dintre cele mai nedezvoltate zone adiacente Timișoarei, care are astfel șansa la o dezvoltare viitoare controlată și nu haotică, așa cum s-a întâmplat în alte zone. În ultima perioadă, am constatat o creștere a solicitărilor pentru emiterea Avizelor de Oportunitate pentru documentații de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal dezvoltate pe parcele singulare, pe suprafețe mici și nu pe zone, creând astfel strategii exclusiv dezvoltate pe aceste parcele și nu o strategie care să se dezvolte pe o suprafață relevantă la nivel de cartier.

Prin noua strategie urmărim crearea de legături între această zonă și restul orașului prin deschiderea unor noi căi de acces a vehiculelor, prin extinderea rețelei de transport în comun, prin crearea unei legături cu circulația feroviară (triaj Ronaț), dar și prin introducerea unor funcțiuni noi care să deservească atât cetățenii zonei studiate, cât și întreaga zonă periurbană. În această zonă, avem posibilitatea amenajării celei mai mari zone de agrement verzi (pe amplasamentul actualei pășuni, între aeroportul Cioca și centura verde adiacentă străzii George Ardelean), cu activități și evenimente sportive, de recreere și de divertisment și cu interconectarea culoarelor verzi-albastre (adiacente canalelor de desecare) cu întreagă zonă.

Serviciul Comunicare 

The post Reglementăm urbanistic zona de nord a orașului first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source