252 02.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021……….   253 02.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………..   254 02.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna aprilie 2021………..   255 02.04.2021 privind prelungirea detasarii……..   256 02.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut ……   257 05.04.2021 privind desemnarea responsabilului din cadrul UATO Rovinari, pentru a urmari realizarea obiectivului de investitii ,,Construire bloc ANL, b-dul Minerilor, oras Rovinari, judet Gorj.   258 05.04.2021 privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.248/02.04.2021   259 06.04.2021 privind desemnarea …. pentru a gestiona aplicatia de tip OGIS si pentru predarea respective primirea datelor  informatice cu privire la serviciul Harta cu Distrigaz Sud Retele.   260 07.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…..   261 07.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul…….   262 08.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..   263 08.04.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la terminarea lucrarilor ….   264 08.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   265 08.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei   266 08.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei   267 08.04.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..   268 09.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   269 09.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   270 09.04.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 16.04.2021.   271 09.04.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..   272 09.04.2021 privind prelungirea detasarii……   273 09.04.2021 privind incetarea contractului individual de munca…..   274 12.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….   275 12.04.2021 privind incetarea suspendarii concursului pentru ocuparea functiei …….   276 12.04.2021 privind organizarea programului de lucru pentru personalul din cadrul Primariei orasului Rovinari   277 13.04.2021 privind modificarea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….   278 13.04.2021 privind modificarea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….   279 13.04.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului ,,Dezvoltarea mobilitatii urbane din UAT Rovinari si UAT Dragutesti prin modernizarea sistemului de transport public local”   280 14.04.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna mai   281 14.04.2021 privind incetarea acordarii stimulentului educational  sub forma de tichet social…….   282 14.04.2021 privind incetarea acordarii stimulentului educational  sub forma de tichet social…….   283 15.04.2021 privind numirea ……….. in functia publica   284 19.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….   285 19.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……   286 20.04.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…..   287 20.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   288 20.04.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   289 20.04.2021 privind incetarea raporturilor de serviciu ..…avand functia publica de executie…..   290 20.04.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului Rovinar, judetul Gorj pentru data de 27.04.2021   291 22.04.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..   292 22.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….   293 22.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….   294 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….   295 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….   296 22.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   297 22.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta(incendiu)   298 22.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor, precum si relatia cu societatea civilă la nivelul Primăriei oraș Rovinari   299 22.04.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor……   300 22.04.2021 privind numirea ……….. in functia publica de executie   301 22.04.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de 2 medici din specialitatile epidemiologice, medicina scolara, medicina de famiie si alte specialitatisi asistent medical din cadrul Centrului de Vaccinare din localitate Rovinari, B-dul Minerilor (sala de sport), jud.Gorj   302 22.04.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….   303 22.04.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….   304 26.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale ……   305 26.04.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  mai 2021……….   306 26.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….   307 26.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……   308 26.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei   309 26.04.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea …………   310 26.04.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile sa duca la indeplinire obligatiile privind modificarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010 cu modificarile si completarile ulterioare   311 27.04.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social incepand cu luna mai 2021   312 27.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.05.2021   313 27.04.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.05.2021   314 27.04.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu 01.05.2021   315 28.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….   316 28.04.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei……   317 29.04.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea documentatiilor depuse pentru acordarea facilitatilor fiscal pentru stimularea mediului economic si diminuarea arieratelor bugetare in orasul Rovinari prin acordarea sutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai orasului Rovinari si care isi desfasoara activitatea pe raza administrativ- teritoriala a orasului Rovinari   318 04.05.2021 privind prelungirea detasarii……..   319 04.05.2021 privind prelungirea detasarii……..   320 04.05.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   321 04.05.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…..   322 06.05.2021 privind incetarea contractului individual de munca ….   323 07.05.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare…..   324 07.05.2021 privind numirea …  in functia publica de execuție……   325 10.05.2021 privind convocarea in ședința extraordinara a Consiliului Local Rovinari, județul Gorj pentru data de 17.05.2021   326 10.05.2021 privind preluarea gestiunii de la ….. la……   327 10.05.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social …..   328 11.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare…..   329 11.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare…..   330 11.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale ……   331 11.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021   332 11.05.2021 privind încetarea acordării indemnizatiei lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav adult…….   333 13.05.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare parc joacă creșe, oraș Rovinari   334 14.05.2021 privind numirea……… ,,Spital Orasenesc Sfantul Stefan ‘Rovinari   335 14.05.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea …………   336 17.05.2021 privind desemnarea ….  ca responsabil de contract pentru unele contracte aflate in derulare   337 17.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari   338 17.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari   339 18.05.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   340 18.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021   341 19.05.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, judetul Gorj pentru data de 26.05.2021.   342 20.05.2021 privind desemnarea ….   pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrărilor la obiectivul ,, Punere in siguranta la priza cu barare Rovinari, județul Gorj   343 20.05.2021 privind constituirea centrului operativ cu activitate temporară   344 20.05.2021 privind numirea ……..  in cadrul Compartiment Stabilire , Urmarire, Executare Silită Persoane Fizice și Persoane Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari   345 24.05.2021 privind desemnarea …… pentru a participa la sedinta…..   346 24.05.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei incepand cu 01.06.2021   347 24.05.2021 privind incetarea  dreptului la ajutor social …..   348 24.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari   349 24.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari   350 24.05.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul Compartiment Cultura   351 24.05.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  examen pentru promovarea in grad profesional …….. din cadrul Compartiment Cultura   352 26.05.2021 privind constituirea comisiei pentru identificarea cladirilor, terenurilor neingrijite de pe raza orasului Rovinari   353 27.05.2021 privind  constituirea comisiei de receptie servicii prestate si bunuri achizitionate de Compartimentul Cultura din cadrul aparatului de specialitate al primarului   354 28.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….    355 28.05.2021 privind modificarea dispozitiei primarului orasului Rovinari nr.3165/28.04.2021   356 28.05.2021 privind constituirea comisiei de concurs…….pentru ocuparea functiei…….   357 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….   358 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….   359 31.05.2021 privind prelungirea detasarii…….   360 31.05.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna iunie  

 

361 31.05.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …………   362 31.05.2021 privind acordarea sporului de pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite personalului din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara……..   363 02.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social……….   364 02.06.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social……….   365 04.06.2021 privind prelungirea detasarii…….   366 04.06.2021 privind prelungirea detasarii…….   367 04.06.2021 privind reluarea activitatii……    368 07.06.2021 privind desemnarea  …….ca persoana de  legatura cu Asociatia Oraselor din  Rovinari   369 07.06.2021 privind constituirea comisiei pentru preluarea, pe baza de protocol de predare-primire a bunurilor care au fost date in administrare cu folosinta gratuita catre SC APA CANAL SALUBRITATE SRL   370 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….   371 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….    372 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….   373 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….    374 07.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….   375 07.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei…….    376 07.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a semna  la notariat contractului de superficie pe terenul in suprafata de 24mp ….   377 08.06.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….   378 08.06.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie…. din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Rovinari   379 08.06.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie…. din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Orasului Rovinari   380 08.06.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional…..   381 09.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la terminarea lucrarilor ….   382 09.06.2021 privind imputernicirea …… pentru a participa la sedinta AGA   383 09.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   384 11.06.2021 privind imputernicirea …  pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrarilor Suprainaltarea compartimentului…..   385 14.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs …… pentru ocuparea functiei…….   386 14.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul ……….   387 14.06.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad superior …..   388 14.06.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la examenul de promovare …….   389 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..   390 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..   391 15.06.2021 privind incadrarea  …… in functia de natura contractuala..   392 15.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   393 15.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   394 15.06.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale..   395 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021   396 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021   397 15.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand cu 01.07.2021   398 16.06.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul …….   399 16.06.2021 privind modificarea disp. nr.340/2021   400 16.06.2021 privind completarea  disp. nr.369/2021   401 17.06.2021 privind modificarea disp. nr.337/2021   402 17.06.2021 privind modificarea disp. nr.338/2021   403 17.06.2021 privind instituirea curatelei si numirea d-nei…..  , curator special pentru…….   404 22.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   405 22.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut     ……   406 22.06.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 29.06.2021   407 23.06.2021 privind aprobarea desfasurarii adunarii publice organizata de catre d-nul ……………., in ziua de 25.06.2021, intre orele 16:30-17:30   408 23.06.2021 privind aprobarea desfasurarii adunarii publice organizata de catre Asociatia pentru Rovinari, in ziua de 25.06.2021, intre orele 18:00-19:00, in orasul Rovinari, in parcarile aferente strazii Pacii, judetul Gorj.   409 23.06.2021 privind desemnarea executorilor fiscali pentru administrarea creantelor fiscale   410 23.06.2021 privind imputernicirea comisiei prin disp.nr369/2021   411 25.06.2021 privind acordarea gradatiei, …… in cadrul Comp. Contabilitatea Gestiunii.   412 25.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   413 25.06.2021 privind prelungirea detasarii……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica   414 25.06.2021 privind prelungirea detasarii……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica   415 28.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica   416 28.06.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familie, incepand cu 01.07.2021   417 28.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea temporara a…….in cadrul Comp Gestiune Patrimoniu   418 28.06.2021 privind constituirea comisiei de disciplina   419 28.06.2021 privind constituirea echipei mobile a centrului de vaccinare SALA DE SPORT din orasul Rovinari   420 29.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea temporara a…….in cadrul Biroului Achizitii Publice ,Fonduri Europene   421 29.06.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna iulie   422 29.06.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna iulie   423 29.06.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut , incepand cu luna iulie.   424 30.06.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, prin mutarea definitiva a…….in cadrul Compartiment Investitii, Servicii Curente.   425 30.06.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….   426 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Ordine si Liniste Publica     427 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Ordine si Liniste Publica     428 30.06.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie de….in cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu     429 30.06.2021 privind majorarea cu 10% salariului de baza  brut al ……   in cadrul Directiei Economica   430 01.07.2021 privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare   431 01.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenul in suprafata de 68,75mp   432 01.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenul in suprafata de 84mp   433 01.07.2021 prin care se ia act de demisie…… din functia de …….. al proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’   434 01.07.2021 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice…….in cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu   435 01.07.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, avand functia publica…… in cadrul Directiei Publice de Politie Locala   436 02.07.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social………. , incepand cu luna iulie 2021   437 02.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante de natura contractuala …… in cadrul proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari’’   438 02.07.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiei vacante de natura contractuala …… in cadrul proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari’’   439 05.07.2021 privind incetarea detasarii ………din cadrul Serviciului Iluminat Public al Orasului Rovinari   440 05.07.2021 privind prelungirea mutarii temporare  …….. din cadrul Biroului Urbasnism ,in cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene   441 05.07.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  iulie 2021……….   442 05.07.2021 privind instituirea curatelei si numirea …….curator special pentru minorele………   443 05.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   444 05.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   445 05.07.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  iulie 2021……….   446 05.07.2021 privind incetarea contractului individual de munca ……. din cadrul Comp. Servicii-Directia Administrare Patrimoniu   447 06.07.2021 privind imputernicirea  …….. pentru a depune documentatia la IPJ Gorj  

 

448 06.07.2021 privind stabilirea salariului de baza …..din cadrul Compartiment Gestiune Patrimoniu   449 09.07.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, pentru data de 15.07.2021   450 09.07.2021     451 12.07.2021 privind incetarea contractului individual de munca …..asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala.   452 12.07.2021 privind numirea ca indrumator de stagiu ……… in cadrul  biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene si aprobarea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a…… grad profesional in cadrul Biroului Achizitii Publice, Fonduri Europene       453 12.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   454 14.07.2021 privind incadrarea ……. In functiade ….in cadrul Compartiment Locuinte Sociale si Adaposturi Temporare   455 15.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei vacante …… in cadrul echipei de implementare  a proiectului ,,Bunicii Comunitatii-Rovinari ’’ POCU-127708   456 15.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..   457 15.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru …….. ` 458 15.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   459 15.07.2021 privind modificarea cuantumului ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..   460 15.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   461 19.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei…….   462 19.07.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei…….   463 19.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   464 19.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august   465 19.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august   466 19.07.2021 privind modificarea cuantumului alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august   467 20.07.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 27.07.2021   468 20.07.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu, ……. avand functia publica…… in cadrul din cadrul ………prin transferal in interesul serviciului in cadrul……..   469 20.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august   470 20.07.2021 privind imputernicirea ….. pentru a semna  la notariat actul aditional la contractul de superficie pt terenurile in suprafata de 192mp si 190mp   471 22.07.2021 privind constituirea comisiei de inventariere a componentelor punctului ………  

 

472 22.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august   473 22.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..   474 22.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   475 22.07.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna august   476 23.07.2021 privind numirea ………… in  functia…….   477 23.07.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale, incepand luna august   478 23.07.2021 privind stabilirea dreptului la ajutor social, incepand luna august 2021 pentru ……..   479 26.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   480 26.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   481 27.07.2021 privind modificarea art.1din Dispozitia nr .146/2019   482 27.07.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna august 2021 pentru ……..   483 27.07.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ……   484 27.07.2021 privind incetarea de drept a contractului individual de munca …….   485 28.07.2021 privind modificarea art1, alin1 din disp. nr.103…….   486 29.07.2021 privind acordarea gradatiei ………   487 29.07.2021 privind reluarea dreptului la ajutor social, incepand cu luna august…..   488 29.07.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   489 29.07.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Construire Smart City-Carport modular solar……’’   490 29.07.2021 privind numire ……. in functia publica de executie de……   491 29.07.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica   492 29.07.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica   493 02.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind …….  ,, Lucrari de reparatii curente la Casa de Cultura a Sindicatelor Rovinari   494 02.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind …….  ,,Achizitie autobuze electrice cu statii de incarcare si sistem e-tiketing’’   495 02.08.2021 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ale ….. avand functia publica de executie de consilier   496 06.08.2021 privind constituirea comisiei  pentru examenul de promovare in clasa , organizat pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari.   497 06.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare  pentru examenul de promovare in clasa , organizat pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Rovinari.   498 09.08.2021 privind acordarea gradatiei ……..avand functia de …….   499 10.08.2021 privind desemnarea …… pentru a participa la receptia la terminarea lucrarilor contract de proiectare si executie de lucrari -Statie de ape uzate , orasul Rovinari,jud.Gorj   500 10.08.2021 privind modificarea art.1 din disp.nr.133/15.02.2021   501 10.08.2021 privind constituirea comisiilor pentru efectuarea anchetelor sociale   502 10.08.2021 privind modificarea art.1 din dispozitia nr.424/02.05.2018   503 11.08.2021 privind modificarea art.1 din disp.nr.461/19.07.2021   504 11.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….. din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare   505 11.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….. din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare   506 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   507 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   508 11.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   509 12.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functie de natura contractuala  vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari, POCU 127708   510 12.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor concurs pentru ocuparea functie de natura contractuala  vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari, POCU 127708   511 13.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….   512 13.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..   513 13.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….   514 13.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..   515 13.08.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….   516 13.08.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….   517 13.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale…….   518 16.08.2021 privind desemnarea …….  ca medic coordonator al Centrului de vaccinare in perioada  23.08-05.09.2021   519 17.08.2021 privind desemnarea ……..  in cadrul Compartimentului Locuinte Sociale si adaposturi temporare…….   520 17.08.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional a ……  avand functia de…….   521 17.08.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor examen pentru promovarea in grad profesional a ……  avand functia de…….   522 18.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect ,,Cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale or.Rovinari   523 18.08.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor, reprezentant legal al……..   524 18.08.2021 privind constituirea  comisiei pentru distrugerea documentelor la nivelul  Serviciului Public  Comunitar Local  a Persoanelor Rovinari- Comp. Evidenta Populatiei   525 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale…….   526 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei…….   527 18.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei …….   528 19.08.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei …….   529 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   530 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   531 19.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   532 19.08.2021 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor ptr. persoana cu handicap grav adult…..   533 19.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   534 19.08.2021 privind acordarea gradatiei ……. avand functia de executie…….   535 20.08.2021 privind acordarea gradatiei ……. conform transelor de vechime in munca…….   536 20.08.2021 privind desemnarea ……sa reprezinte institutia in relatiile cu Autoritatea Rutiera Romana cu privire la activitatea  de transport din cadrul Primariei oras Rovinari   537 23.08.2021 privind reluarea dreptului la ajutor social ……..   538 23.08.2021 privind stabilirea dreptului  la ajutor social in cuantum…..   539 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..   540 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..   541 23.08.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social ……..   542 24.08.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, Judetul Gorj pentru data de 31.08.2021   543 24.08.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de medici din specialitatile epidemiologice, medicina scolara si alte specialitati din cadrul Centrului de vacccinare din localitatea Rovinari   544 25.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult……..   545 26.08.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……   546 26.08.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……   547 26.08.2021 privind imputernicirea ……..pentru acordarea semnaturilor si mentiunii ,,Bun de plata’’   548 26.08.2021 privind acordarea indemnizatiei de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult……..   549 27.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de …   550 27.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de …   551 27.08.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica   552 27.08.2021 privind detasarea……. in cadrul Directiei de Sanatate Publica   553 27.08.2021 privind constituirea  comisiei pentru distrugerea actelor de identitate si a celorlalte documente referitoare la deces  la nivelul  Serviciului Public  Comunitar Local  a Persoanelor Rovinari- Comp. Evidenta Populatiei   554 27.08.2021 privind modificarea art.1din disp.nr.509/2021   555 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   556 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   557 31.08.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   558 31.08.2021 privind modificarea art.1 din disp. nr.520/17.08.2021…….   559 31.08.2021 privind numirea ….. in functia publica de executie………   560 31.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari   561 31.08.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari   562 01.09.2021 privind constituirea comisiei pentru a analiza cererile proprietarilor de scutire la plata taxei de recuperarea sprijinului financiar acordat in vederea igienizarii subsolurilor   563 01.09.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……   564 01.09.2021 privind acordarea gradatiei ……. conform transelor de vechime in munca…….in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala   565 02.09.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin delegarea …….. in cadrul Biroului Impozite si Taxe Locale   566 02.09.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….   567 02.09.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….   568 02.09.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….   569 02.09.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  septembrie 2021, pentru…….   570 02.09.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   571 02.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare  parcare zona blocurilor D3-D5, Oras Rovinari.’’   572 02.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare  alee si parcare zona Scolii Gimnaziale nr.1,oras Rovinari’’ si ,,Amenajare parcare zona blocului D, oras Rovinari’’   573 03.09.2021 privind incetarea detasarii …….din cadrul Primariei oras in cadrul Agentiei pentru Finantarea Institutiilor Rurale   574 03.09.2021 privind incetarea contractulu individual de munca……   575 06.09.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 10.09.2021   576 06.09.2021 privind constituirea comisiei pentru solutionarea cererii….   577 06.09.2021 privind incetarea contractului individual de munca…… asistent personal   578 06.09.2021 privind acordarea gradatiei….., avand functia de natura contractuala…. .in cadrul Compartimentului……   579 07.09.2021 privind virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol in trim.III al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al unitatilor administrativ teritoriale oras Rovinari pe anul 2021.   580 08.09.2021 privind constituirea comisiei de concurs  pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta…in cadrul Comp….   581 08.09.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta  …..in cadrul Comp….   582 08.09.2021 privind acordarea gradatiei….., avand functia publica de executie de …. .in cadrul Compartimentului……   583 08.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   584 08.09.2021 privind virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol in trim.III al bugetului centralizat al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local al unitatilor administrativ teritoriale, oras Rovinari pe anul 2021.   585 08.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor in comisia de receptive finalala obiectivul bloc P14,situate in orasul Rovinari Str.22 Decembrie1989, jud.Gorj.   586 08.09.2021 privind modificarea art.1 din Dispozitia Primarului orasului Rovinari nr.511/2021   587 14.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare parc de joaca Gradinita cu Program Prelungit oras Rovinari’’   588 14.09.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,,Amenajare  parc de joaca Gradinita nr.4 oras Rovinari’’   589 14.09.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….   590 14.09.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..   591 14.09.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul …….   592 14.09.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor  la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior in cadrul……..   593 14.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   594 14.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….   595 14.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale…….   596 14.09.2021 privind incetarea dreptului de ajutor social incepand cu luna septembrie 2021, titular……   597 14.09.2021 privind numirea ….. avand functia de medic primar  -medicina de familie in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara ca si medic coordonator al activitatii de medicina  scolara de pe raza administrativ teritoriala a Orasului Rovinari.   598 14.09.2021 privind numirea ….. avand functia de medic dentist-stomatologie generala in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara ca si medic coordonator al activitatii de medicina  scolara de pe raza administrativ teritoriala a Orasului Rovinari.   599 14.09.2021 privind numirea ….. avand functia de asistent medical in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara, ca si   asistent medical coordonator al activitatii de medicina scolara de pe raza administrativ teritoriala a  orasului Rovinari.   600 15.09.2021 privind numirea ….. avand functia de asistent medical in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara, ca si   asistent medical coordonator al activitatii medicale stomatologice de pe raza administrativ teritoriala a  orasului Rovinari.   601 16.09.2021 privind modificarea Dispozitiei nr.513/2021   602 20.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   603 21.09.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna septembrie   604 21.09.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei   605 21.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….   606 21.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei……   607 21.09.2021 privind incetarea suspendarii contractului individual de munca………   608 21.09.2021 privind suspendarea de drept a contractului individual de munca……   609 22.09.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie…..   610 22.09.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie…..   611 22.09.2021 privind imputernicirea …..   in cadrul Biroului…. pentru a participa la receptia pentru terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare cale de accces si parcare’’   612 22.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul  social incepand cu luna septembrie 2021, titular……   613 22.09.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…….   614 22.09.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Rovinari, Judetul Gorj pentru data de 29.09.2021   615 22.09.2021 privind desemnarea …….ca medic coodonator la centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, jud.Gorj   616 24.09.2021 privind acordarea unui ajutor de inmormantare…….   617 24.09.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   618 27.09.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari   619 27.09.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj   620 27.09.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj   621 27.09.2021 privind incadrarea ……. in functia….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu   622 28.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul  social incepand cu luna octombrie 2021, titular……   623 28.09.2021 privind modificarea numarului membrilor familiei beneficiari pt alocatie ptt sustinerea familiei …….   624 28.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….   625 28.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….   626 28.09.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor …..pentru solicitarea ajutorului pentru incalzire, ajutor pentru combustibil   627 28.09.2021 privind constituirea comisiei de atribuire licitatie  si a comisiei de solutionare a contestatiilor a locurilor de parcare pentru folosinta, in parcarile de resedinta din orasul Rovinari.   628 28.09.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect ,,Lucrari de reparatii curente la Casa de Cultura a Sindicatelor’’   629 29.09.2021 privind modificarea art.1din Dispozitia nr.596/14.09.2021   630 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Rovinari.   631 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.3 Rovinari.   632 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratie al Liceului ,,Gheorghhe Tatarescu’’ Rovinari.   633 30.09.2021 privind numirea ……… ca reprezentant al Primarului  orasului Rovinari in Consiliul de Administratiei al Gradinitei cu Program Prelungit Rovinari.   634 30.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna octombrie 2021, titular……   635 30.09.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….   636 30.09.2021 privind suspendarea dreptului la ajutorul social ….. incepand cu luna octombrie …..   637 30.09.2021 privind incetarea dreptului la ajutorul social incepand cu luna octombrie 2021, titular……   638 01.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   639 01.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……   640 04.10.2021 privind detasarea  ……din cadrul….. in cadrul……   641 04.10.2021 privind constituirea comisiei pentru a preda sistemul de alimentare cu apa a localitatii Vart-Poiana catre SC Aparegio.   642 04.10.2021 privind constituirea structurii de control   643 05.10.2021 privind modificarea art.1 din Disp. nr.204/2019        644 05.10.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 15mp atribuit …..        645 06.10.2021   privind acordarea gradatiei …….avand functia publica de executie… in cadrul Compartimentului ……        646 07.10.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 08.10.2021        647 07.10.2021 privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichet social…….        648 07.10.2021 privind acordarea stimulentului educational  sub forma de tichet social…….…….        649 07.10.2021 privind acordarea stimulentului educational  sub forma de tichet social……. …….        650 07.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……        651 07.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……        652 07.10.2021 privind incetarea CIM nr.41728/27.11.2021        653 08.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta …….., din cadrul Compartiment …..       654 08.10.2021 privind constituirea  comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta ……., din cadrul Compartiment……       655 11.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta ……, din cadrul Compartiment……      656 11.10.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta ……, din cadrul Compartiment…….      657 12.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe annul 2021 al UATO ROVINARI      658 13.10.2021 privind rectificarea bugetului local pe annul 2021 al UATO ROVINARI     659 14.10.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 210 mp atribuit …..     660 14.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……      661 14.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……     662 15.10.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre …..,Compartiment……..     663 15.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre ….., Compartiment……..     664 15.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre …..,Compartiment……..     665 15.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea intr-o functie cu nivel de studii superioare ca urmare a absolvirii de catre salariat a unor forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritate sau institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii de catre …..,Compartiment……..     666 15.10.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult…….     667 18.10.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 19.10.2021     668 18.10.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie…..     669 18.10.2021 privind incetarea detasarii…….. din cadrul Spitalului Orasenesc Sfantul Stefan Rovinari, in cadrul ……….     670 20.10.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, in data de 27.10.2021     671 20.10.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale …….     672 20.10.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna noiembrie 2021, titular……     673 20.10.2021 privind incetarea contractului individual de munca…… asistent personal in cadrul Directiei Publice  de Asistenta Sociala     674 20.10.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna noiembrie 2021, titular……     675 20.10.2021 privind modificarea dispozitiei nr.353/2021     676 25.10.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj     677 25.10.2021 privind detasarea …….ca asistent medical comunitar in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara  in cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj      678 26.10.2021 privind desemnarea echipei de implementare a proiectului  ,,Asigurarea accesului elevilor din orasul Rovinari la procesul de invatamant in mediul on-line in contexul evitarii riscului de infectie coronavirus SARS-COV2’’      679 26.10.2021 privind incetarea de drept a CIM avand functia de asistent personal in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala      680 26.10.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie….. din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari      681 26.10.2021 privind acordarea gradatiei …….avand functia publica de executie… in cadrul Compartimentului ……      682 26.10.2021 privind desemnarea …….ca medic coodonator la centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, jud.Gorj      683 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……     684 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……     685 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……     686 26.10.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut  ……     687 26.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..     688 26.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..     689 26.10.2021 privind incetarea acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna noiembrie 2021, pentru…….     690 26.10.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegare a…. din cadrul Comp.Asistenta Medicala Scolara in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de sport’’ a orasului Rovinari     691 27.10.2021 privind stabilirea salariului brut ……..in cadrul Compartiment……..     692 27.10.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta…..     693 27.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..     694 27.10.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna noiembrie 2021 pentru ……..     695 28.10.2021 privind constituirea comisiei pentru a stabili intinderea prejudiciului, a persoanelor vinovate si a sumelor ce trebuie recuperate de la fiecare persoana in parte conform Deciziei nr.92/2016     696 28.10.2021 privind constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul ,,Reabilitare, extindere, modernizare si schimbari destinatie din Cantina de Ajutor Social in Cresa     697 28.10.2021 privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ……., avand functia publica de executie…. in cadrul Comp.Protectie Sociala     698 28.10.2021 privind numirea ……. in functia publica de executie….. din cadrul Biruolui…..     699 28.10.2021 privind constituirea Comandamentului de conducere si coordonare a actiunilor de prevenire si interventie pentru combaterea poleiului si inzapezirii drumurilor publice pentru perioada de iarna 2021-2022     700 29.10.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu ……avand functia publica ….. din cadrul Comp….  prin transfer in cadrul Directiei Regionale a Finantelor Publice     701 29.10.2021 privind constituirea comisiei de examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul din cadrul apararului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari     702 29.10.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru personalul din cadrul apararului de specialitate al Primarului Orasului Rovinari.     703 29.10.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea  de vaccinare reprezentat de medici din specialitatile epidemiologice,medicina scolara, medicina de familie si alte specialitati din cadrul Centrului de vaccinare din localitatea Rovinari, B-dul Minerilor (Sala de Sport), jud.Gorj     704 01.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de  natura contractuala vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari,POCU-127708.     705 01.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei de  natura contractuala vacanta din cadrul echipei de implementare a proiectului ,, Bunicii Comunitatii-Rovinari,POCU-127708.     706 01.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp.662/2021     707 01.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp.664/2021     708 01.11.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti, incepand cu luna  noiembrie 2021, pentru…….     709 01.11.2021 privind modificarea raporturilor de munca prin delegarea ….avand functia … din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara,in cadrul Centrului de vaccinare ,,Sala de Sport a Orasului Rovinari’’     710 02.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor  privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ,, Cursuri perfectionare necesare pregatirii profesionale in vederea implementarii Proiectului POCU 74/6/18/106803-Proeducatie-Masuri integrate pentru copii, parinti educatori si personal de sprijin in vederea cresterii participarii la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si reducerii parasirii timpurii a scolii ‘’COD CPV:80530000-8 servicii de formare profesionale                                                                                   711 02.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp. Primarului orasului Rovinari nr,653/08.10.2021      712 03.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de professor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803      713 03.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de profesor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803      714 05.11.2021 privind constituirea comisiei pentru verificarea datelor cuprinse in declaratiile pe propria raspundere privind componenta  familiei si veniturile pentru acordarea de beneficii de asistenta sociala cu ocazia sarbatorilor de iarna 2021     715 05.11.2021 privind convocarea in sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al orasului Rovinari, jud.Gorj pentru data de 05.11.2021     716 05.11.2021 privind detasarea ……. din cadrul Primariei orasului Rovinari in cadrul …….     717 05.11.2021 privind incadrarea …..in cadrul Comp.Locuinte Sociale, Adaposturi Temporare     718 05.11.2021 privind incadrarea …..in cadrul Serviciului  Protectie Civila, Situatii de Urgenta     719 05.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei …..     720 05.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei …..     721 08.11.2021 privind modificarea art.1 din Disp. nr.655/2021     722 10.11.2021 privind desemnarea ……ca membru in comisia de receptie la terminarea lucrarilor, contract de executie lucrari nr.890/26.10.2021-Efectuarea verificarii si mentenantei la utilajele si echipamentele tehnologice din cadrul statiei de epurare aferenta subproiectului ,,Statie de epurare, ape uzate orasul Rovinari, Jud.Gorj     723 10.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiectiv ,,Achizitie arbustisi arbori ornamentali, oras Rovinari     724 10.11.2021 privind comisiei de concurs pentru ocuparea functiei ….. din cadrul Serviciului mobil de acordare a hranei-,,Masa pe roti’’     725 10.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei ……. din cadrul Serviciului mobil de acordare a hranei-,,Masa pe roti’’     726 11.11.2021 privind acordarea gradatiei ….. in cadrul Compartiment Fond Funciar,Registru Agricol     727 11.11.2021 privind convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local Rovinari, jud.Gorj pentru data de 12.11.2021     728 11.11.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascut…. incepand cu luna decembrie 2021     729 12.11.2021 privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……..     730 15.11.2021 privind constituirea comisiei de selectie a dosarelor pentru personalul implicat in activitatea de vaccinare reprezentat de asistenti medicali din cadrul Centrului de Vaccinare din localitatea Rovinari,B-dul Minerilor(sala de sport) jud Gorj     731 16.11.2021 privind constituirea comisiei de examen in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……     732 16.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  examenul organizat pentru promovarea in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……     733 16.11.2021 privind constituirea comisiei de examen in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……     734 16.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  examenul organizat pentru promovarea in grad profesional a salariatilor din cadrul Comp……     735 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Serviciu Protectie Civila Situatii de Urgenta     736 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu     737 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu     738 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei de Administrare Patrimoniu     739 17.11.2021 privind imputarea sumei….. din cadrul Directiei Publice  de Politie Locala     740 17.11.2021 privind desemnarea persoanelor pentru actualizarea  si modificarea, dupa caz , a Registrului Spatiilor Verzi     741 18.11.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut….. incepand cu luna decembrie     742 18.11.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna decembrie 2021 pentru ……..     743 18.11.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei pt.sustinerea familiei incepand luna decembrie 2021 pt……..     744 18.11.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale incepand luna decembrie 2021 pentru ……..     745 18.11.2021 privind desemnarea persoanelor pentru a primi si transmite in format electronic declaratiile de avere si interese prin intermediulplatformei e-DAI     746 18.11.2021 privind constituirea comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuintedestinate inchirieriisi repartizarii locuintelor tip ANL     747 18.11.2021 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Rovinari, jud.Gorj pentru data de 25.11.2021     748 18.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de profesor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803     749 18.11.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concurs pentru ocuparea functiilor de natura contractuala vacanta de profesor de matematica invatamant gimnazial si invatator perioada determinate implementare proiect ,, Pro Educatie’’ POCU-106803     750 19.11.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare parc de joaca Biserica Sfantul Ioan  Botezatorul.oras Rovinari’’     751 19.11.2021 privind numirea….. in functia publica de executie….in cadrul….  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Rovinari     752 22.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum de …     pentru…..     753 22.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum de …     pentru…..     754 22.11.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei in cuantum de …     pentru…..     755 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     756 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     757 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     758 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     759 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     760 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     761 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     762 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     763 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     764 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     765 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     766 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     767 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     768 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     769 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     770 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     771 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     772 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     773 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     774 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     775 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     776 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     777 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     778 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     779 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     780 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     781 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     782 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     783 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     784 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     785 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     786 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     787 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     788 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     789 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     790 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     791 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     792 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     793 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     794 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     795 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     796 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     797 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     798 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     799 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     800 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     801 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     802 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     803 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     804 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     805 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     806 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     807 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     808 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     809 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     810 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     811 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     812 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     813 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     814 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     815 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     816 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     817 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     818 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     819 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     820 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     821 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     822 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     823 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     824 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     825 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     826 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     827 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     828 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     829 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     830 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     831 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     832 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     833 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     834 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     835 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     836 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     837 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     838 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     839 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     840 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     841 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     842 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     843 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     844 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     845 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     846 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     847 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     848 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     849 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     850 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     851 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     852 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     853 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     854 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     855 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     856 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     857 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     858 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     859 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     860 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     861 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     862 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     863 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     864 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     865 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     866 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     867 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     868 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     869 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     870 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     871 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     872 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     873 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     874 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     875 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     876 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     877 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     878 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     879 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     880 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     881 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     882 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     883 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     884 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     885 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     886 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     887 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     888 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     889 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     890 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     891 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     892 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     893 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     894 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     895 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     896 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     897 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     898 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     899 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     900 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului de energie ……     901 22.11.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ……     902 23.11.2021 privind aprobarea unui ajutor de inmormântare ……..     903 23.11.2021 privind aprobarea unui ajutor de urgență …….     904 23.11.2021 privind reluarea dreptului de ajutor social …..     905 23.11.2021 privind încetarea CIM ….având funcția de inspector din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Rovinari     906 23.11.2021 privind numirea …..consilier din cadrul Compartiment Urmărire, Stabilire Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice pentru …… consilier in cadrul Compartiment Urmărire, Stabilire Executare Silită, Persoane Fizice și Persoane Juridice și aprobarea programului pentru desfașurarea perioadei de stagiu.     907 23.11.2021 privind acordarea stimulentului pentru nou născut in cuantum de …, pentru ….     908 23.11.2021 privind acordarea stimulentului pentru nou născut in cuantum de …, pentru ….     909 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….     910 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….     911 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….     912 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….     913 25.11.2021 privind imputarea sumei de…. reprezentând contravaloare cheltuieli….     914 26.11.2021 privind numirea….. în functia de ….  în cadrul Compartimentului ……     915 26.11.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivului ,, Parcare zona blocului C1 Rovinari’’     916 26.11.2021 privind majorarea cu 20% a salariului de baza brut ….. in cadrul Directiei….     917 26.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica …..     918 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ….     919 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie …..     920 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie …..     921 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     922 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     923 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     924 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     925 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     926 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     927 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     928 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     929 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     930 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     931 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     932 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     933 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     934 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     935 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     936 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     937 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     938 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     939 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     940 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     941 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     942 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     943 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     944 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     945 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     946 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     947 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     948 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     949 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     950 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     951 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     952 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     953 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     954 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     955 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     956 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     957 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     958 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     959 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     960 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     961 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     962 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     963 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     964 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     965 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     966 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     967 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     968 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     969 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     970 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     971 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     972 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     973 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     974 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     975 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     976 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     977 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     978 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     979 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     980 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     981 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     982 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     983 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     984 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     985 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     986 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     987 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     988 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     989 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     990 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     991 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     992 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     993 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     994 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     995 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     996 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     997 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     998 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……     999 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……    1000 26.11.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……    1001 02.12.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 200 mp atribuit …..    1002 02.12.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 80 mp atribuit …..    1003 02.12.2021 privind imputernicirea……..din cadrul Directiei Publice de Politie Locala in domeniul …….    1004 02.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta……    1005 02.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta……    1006 02.12.2021 privind transferul în interesul serviciului ……, având funcția de …. din cadrul ….in cadrul Spitalului Orășenesc ,,Sfântul Ștefan Rovinari’’    1007 03.12.2021 privind constituirea comisiei pentru actualizarea Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL nr.49/27.02.2018    1008 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă    1009 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă    1010 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă    1011 03.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …..din cadrul  Compartiment…, prin transfer in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă    1012 03.12.2021 privind recuperarea zilei de 29 noiembrie 2021    1013 03.12.2021 privind detasarea …… asistent medical comunitar,din cadrul Primariei Orasului Rovinari, in cadrul Directiei de Sanatate Publica    1014 07.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta …….    1015 07.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-nascut ……    1016 07.12.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social începând cu luna ianuarie 2022 ……    1017 07.12.2021 privind numirea……în functia publică …. în cadrul Biroului….    1018 09.12.2021 privind instituirea curatelei si numirea ……,curator special pentru minorul…..    1019 09.12.2021 privind încetarea detașării …..din cadrul …. în cadrul Agentiei pentru…    1020 09.12.2021 privind încetarea contractului individual de muncă având functia …. în cadrul Compartiment …..    1021 09.12.2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav adult …    1022 09.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ……    1023 09.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ……    1024 09.12.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ……    1025 10.12.2021 privind desemnarea …..consilieri in cadrul UAT oraș Rovinari, pentru a face parte din comisia de recepție la terminarea lucrărilor ce fac obiectul contractului ……    1026 10.12.2021 privind imputernicirea ……. pentru a semna la notariat contractual de superficie pt. terenul de 135,8 mp atribuit …..    1027 10.12.2021 privind incetarea acordarii messei pe roti prin serviciul social ,,Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa  pe Roti    1028 10.12.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna ianuarie 2022, pentru ……    1029 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..    1030 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..    1031 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..    1032 13.12.2021 privind incadrarea……in functia de … in cadrul Compartiment …..    1033 13.12.2021 privind încetarea detașării….din cadrul …. în cadrul…..    1034 13.12.2021 privind prelungirea detașării….din cadrul …. în cadrul…    1035 14.12.2021 privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Rovinari,județul Gorj, pentru data de 21.12.2021    1036 15.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….   1037 20.12.2021 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei monoparentale……   1038 20.12.2021 privind suspendarea contractului de munca…. la initiativa salariatului ….. avand functia….  in cadrul  Comp. Asistenta Medicala Scolara   1039 20.12.2021 privind acordarea gradatiei conform transelor de vechime in munca….. in cadrul Comp.Cultura   1040 20.12.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul ,, Amenajare alei si parcare sediu Primarie Rovinari’’   1041 20.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta …….   1042 20.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna ianuarie 2022 pentru ……..   1043 20.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna ianuarie 2022 pentru ……..   1044 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1045 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1046 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1047 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1048 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1049 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1050 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1051 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1052 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1053 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1054 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1055 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1056 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1057 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1058 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1059 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1060 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1061 20.12.2021 privind aprobarea ajutorului de încălzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie ……   1062 20.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….   1063 20.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….   1064 20.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….   1065 20.12.2021 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei, incepand luna ianuarie 2022 pentru ……..   1066 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…   1067 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…   1068 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…   1069 20.12.2021 privind neaacordarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si suplimentului pentru energie…   1070 21.12.2021 privind  detasarea…….asistent medical comunitar in cadrul…. din cadrul  Primariei Rovinariin cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj.   1071 22.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitivain cadrul institutiei publice ….din cadrul… in cadrul Comp.Starea Civila   1072 22.12.2021 privind alocarea plajei de numere de inregistrare pentru anul 2022 , pentru Serviciul PublicComunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rovinari, judetul Gorj   1073 22.12.2021 privind constituirea comisiei pentru a prelua bunurile concesionate care au facut obiectul contractului de concesiune ……   1074 22.12.2021 privind constituirea comisiei pentru intocmirea regulamentului privind vanzarea unor imobile cu destinatia de locuinte aflate in fondul locativ al UATO Rovinari   1075 23.12.2021 privind incetarea de drept a CIM al… din cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala   1076 23.12.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti’’ pentru …..   1077 23.12.2021 privind suspendarea dreptului la ajutor social ……   1078 23.12.2021 privind acordarea stimulentului financiar pentru nou nascut în cuantum…. pentru….   1079 23.12.2021 privind modificarea art.1 din dispozitia nr.1064/2021   1080 23.12.2021 privind constituirea comisiei pentru a verifica cele sesizate de ….. , dosar nr.13774/2021   1081 27.12.2021 privind incetarea de drept a CIM al… in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Scolara   1082 27.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu …. avand functia…din cadrul Compartiment Impunere, Stabilire,Gestionare Baze de date Persoane Fizice prin transferul in interesul serviciului in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice   1083 27.12.2021 privind contractual individual de munca  ….avand functia …in cadrul Directiei Publice de Asistenta Sociala   1084 27.12.2021 privind stabilirea salariului de baza al … in cadrul Compartiment Iluminat   1085 28.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs organizat pentru ocuparea functiei …. din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara   1086 28.12.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  concurs organizat pentru ocuparea functiei …. din cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara   1087 28.12.2021 privind incetarea  acordarii mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti’’ pentru …..   1088 28.12.2021 privind incetarea dreptului la ajutor social incepand cu luna ianuarie 2022, pentru ……   1089 29.12.2021 privind revocarea Dispozitia nr.1018/2021   1090 29.12.2021 privind acordarea gradatiei 1 conform transelor de vechime in munca, avand functia … in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara   1091 29.12.2021 privind acordarea gradatiei 3 conform transelor de vechime in munca, avand functia … in cadrul Compartiment Asistenta Medicala Comunitara   1092 29.12.2021 privind acordarea mesei prin Serviciul social ,, Serviciul mobil de acordare a hranei-Masa pe Roti’’ pentru …..   1093 29.12.2021 privind instituirea curatelei si numirea…. curator special pentru….   1094 29.12.2021 privind imputernicirea ……….ca agenti constatatori ca urmare a nerespectarii de catre persoanele fizice si juridice a disciplinei in domeniul autorizarii si executarii lucrarilor de constructii pe raza unitatii administrative- teritoriale, oras Rovinari, jud.Gorj   1095 29.12.2021 privind numirea in functia de ……in cadrul Spitalului Orasenesc  ,, Sfantul Stefan Rovinari’’   1096 29.12.2021 privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva in cadrul institutiei publice a …..avand functia publica de executie de … din cadrul … in cadrul Comp. Impunere Gestionare Baze de Date Persoane Fice   1097 30.12.2021 privind prelungirea mutarii temporare…..din cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului in cadrul Biroului Achizitii Publice   1098 30.12.2021 privind prelungirea mutarii temporare…..din cadrul Serviciului Protectie Civila Situatii de Urgenta in cadrul Biroului Achizitii Publice   1099 30.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta … din cadrul Comp.Protectie  Sociala   1100 30.12.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta … din cadrul Comp.Protectie  Sociala   1101 31.12.2021 privind desemnarea ….. ca responsabil financiar in cadrul proiectului ,, Bunicii Comunitatii’’ Rovinari   1102 31.12.2021 privind desemnarea ….. ca responsabil financiar in cadrul proiectului ,, Pro Educatie – masuri integrate pentru copii, parinti, educatori si personal de sprijin, in vederea cresterii participarii la educatie a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si reducerii parasirii timpurii a scolii   1103 31.12.2021 privind desemnarea ….. ca ofiter de stare civila   1104 31.12.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea functiei publice …. Sef Serviciu Public de Asistenta Sociala   1105 31.12.2021 privind constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat  pentru ocuparea functiei publice..… Sef Serviciu Public de Asistenta Sociala   1106 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1107 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1108 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1109 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1110 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1111 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1112 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1113 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1114 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1115 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1116 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1117 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1118 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1119 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1120 31.12.2021 privind stabilirea indemnizatiei lunare de insotitor pentru persoana cu handicap grav adult ……….   1121 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1122 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1123 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1124 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1125 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1126 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1127 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1128 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1129 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1130 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1131 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1132 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1133 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1134 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1135 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1136 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1137 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1138 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1139 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1140 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1141 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1142 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1143 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1144 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1145 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1146 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1147 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1148 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1149 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1150 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1151 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1152 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1153 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1154 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1155 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1156 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1157 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1158 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1159 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1160 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1161 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1162 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1163 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1164 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1165 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1166 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1167 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1168 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1169 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1170 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1171 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1172 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1173 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1174 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1175 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1176 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de natura contractuala de asistent personal in cadrul D.P.A.S.   1177 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locală   1178 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala   1179 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala   1180 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala   1181 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala   1182 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala   1183 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Serviciului Public de Politie Locala   1184 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală   1185 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală   1186 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală   1187 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat, Serviciul Public de Politie Locală   1188 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Masa pe Roti   1189 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Cresa   1190 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Administrativ   1191 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Stabilire Urmarire, Executare Silita Persoane Fizice si Persoane Juridice   1192 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Biroului Urbamnism Amenajarea Teritoriului   1193 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul  Comp. Asistenta Medicala Comunitara   1194 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Cresa   1195 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Cresa   1196 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp.Registratura   1197 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Locuinte Sociale si Adăposturi Temporare   1198 31.12.2021 privind stabilirea salariului de baza brut al ….. avand functia de….. in cadrul Comp. Dispecerat  

Source