Nr. Crt Data
Emiterii
La ce se referă
1. 06.01.2020 Încetare contract de muncă Muntean Monica
2. 13.01.2020 Proiect privind acoperirea deficitului bugetar
3. 15.01.2020 Proiect privind convocarea Consiliului Local
4. 15.01.2020 Acordare indemnizație handicap Avram Ancuța Mariana
5. 15.01.2020 Acordare indemnizație handicap Nemeș Palagia
6. 15.01.2020 Acordare ajutor încălzire cu lemne Bodea Maria
7. 22.01.2020 Rectificare act de căsătorie nr.1811976
8. 22.01.2020 Delegare atribuții Oșan Nicolae Adrian
9. 23.01.2020 Stabilire indemnizație lunara 2020
10. 24.01.2020 Încetare indemnizație lunară Iuliana
11. 24.01.2020 Proiect salarizare Angela Remetean
12. 24.01.2020 Proiect salarizare Aurica Vancea
13. 24.01.2020 Proiect salarizare Ioan Borlan
14. 24.01.2020 Proiect salarizare Luciana Pozitar
15. 24.01.2020 Proiect salarizare Maria Eva Abrudan
16. 24.01.2020 Proiect salarizare Florin Mihai Zete
17. 24.01.2020 Proiect salarizare Georgeta Vida
18. 24.01.2020 Proiect salarizare Ana Leu
19. 24.01.2020 Proiect salarizare Mariana Vekony
20. 24.01.2020 Proiect salarizare Gabriela Juleștean
21. 24.01.2020 Proiect salarizare Minodora Debreceni
22. 24.01.2020 Proiect salarizare Marcela Mezei
23. 24.01.2020 Proiect salarizare Nicoleta Rodica Rus
24. 24.01.2020 Proiect salarizare Luminița Maria Anițaș
25 24.01.2020 Proiect salarizare Ancuța Avram
26. 24.01.2020 Proiect salarizare Dorel Muntean
27. 24.01.2020 Proiect salarizare Octavian Breban
28. 24.01.2020 Proiect salarizare Sorin Lupșe
29. 24.01.2020 Proiect salarizare Nicolae Dănuț
30. 24.01.2020 Proiect salarizare Georgela Pop
31. 24.01.2020 Proiect salarizare Ioan Petric
32. 24.01.2020 Proiect salarizare Irinel Ghigeanu
33. 24.01.2020 Proiect salarizare Simona Claudia Bozga
34. 24.01.2020 Proiect salarizare Lăcrămioara Dragomir
35. 24.01.2020 Proiect salarizare Mirela Miclăuș
36. 24.01.2020 Proiect salarizare Sorina Sabou
37. 24.01.2020 Proiect salarizare Silvia Lavinia Bozântan
38. 24.01.2020 Proiect salarizare Camelia Ana Pop
39. 24.01.2020 Proiect salarizare Rodica Alina Buda
40. 24.01.2020 Proiect salarizare Carmen Laura Pop
41. 24.01.2020 Proiect salarizare Roxana Gabriela Nedela
42. 24.01.2020 Proiect salarizare Livia Pop
43. 24.01.2020 Proiect salarizare Nicolae Adrian Oșan
44. 24.01.2020 Proiect salarizare Marius Nicolae Herța
45. 24.01.2020 Proiect salarizare Ana Elisabeta Dorca
46. 24.01.2020 Proiect salarizare Vasile Leone Vinț
47. 24.01.2020 Proiect salarizare Valentin Babici
48. 24.01.2020 Proiect salarizare Sorin Rus
49. 24.01.2020 Încetare alocație susținere Laza Dorin Gabriel
50. 24.01.2020 Încetare alocație susținere Vancea ioan
51. 24.01.2020 Încetare alocație susținere Bonaț Daniel
52. 24.01.2020 Acordare ajutor social Șinca Dorel
53. 05.02.2020 Convocare ședință ordinară
54. 05.02.2020 Constituire Comisie evaluare pagube
55. 05.02.2020 Acordare indemnizație Bozântan Petrică
56. 05.02.2020 Acordare indemnizație Zete Victor
57. 05.02.2020 Desemnare persoane responsabile cu Registrul Electoral
58. 13.02.2020 Încetare alocație susținere Gherțan Cristina
59. 13.02.2020 Constituire Comisie paritară
60. 24.02.2020 Încetare contract de muncă Debreceni Minodora
61. 24.02.2020 Acordare indemnizație lunară Debreceni Maria
62. 28.02.2020 Acordare ajutor social Verdeș Florin
63. 28.02.2020 Angajare asistent personal Mikloș Marilena
64. 28.02.2020 Încetare ajutor social Andrei Maria Andreea
65. 28.02.2020 Modificare Comisie verificare dosare culte
66. 02.03.2020 Întocmire Nomenclator arhivistic
67. 05.03.2020 Încetare indemnizație Man Ioan
68. 05.03.2020 Stabilire indemnizație Primar
69. 05.03.2020 Stabilire indemnizație Viceprimar
70. 13.03.2020 Convocare Consiliu Local
71. 23.03.2020 Stabilire măsuri – program
72. 24.03.2020 Aprobare plan anual de perfecționare
73. 24.03.2020 Delegare atribuții secretar
74. 31.03.2020 Modificare Dispoziția primarului nr. 71/2020
75. 31.03.2020 Aprobare indemnizație Handicap Contra Ioana Laura
76. 31.03.2020 Revocare Dispoziție primar nr. 62/28.02.2020
77. 10.04.2020 Constituire Comisie recepție servicii topăografice
78. 22.04.2020 Rectificare buget local
79. 23.04.2020 Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
80. 23.04.2020 Modificarea dispoziției primarului nr. 64/2019
81. 28.04.2020 Constituire Comisie Recepția lucrărilor Sediu Primărie
82. 08.05.2020 Convocare Consiliu local în ședință extraordinară
83. 08.05.2020 Constituire Comisie recensământ agricol
84. 08.05.2020 Încetare contract de muncă vida georgeta
85. 08.05.2020 Angajare asistent personal Șinca Adriana
86. 21.05.2020 Convocare CL în ședință ordinară
87. 22.05.2020 Desemnare responsabil gestionare bunuri Pop Ana Camelia
88. 22.05.2020 Modificare salar Pop carmen Laura
89. 25.05.2020 Constituire comisie specială inventariere
90. 25.05.2020 Desemnare responsabil triaj epidemiologic
91. 09.06.2020 Modificare dispoziție 90/2020 desemnare responsabil triaj
92. 09.06.2020 Constituire recensământ populație recenșământ populație
93. 12.06.2020 Constituire Comisie recepție lucrări Sediu Primărie
94, 17.06.2020 Convocare CL în ședință ordinară
95. 18.06.2020 Aprobare concediu odihnă asistent personal Borlan Ioan
96. 18.06.2020 Aprobare concediu odihnă asistent personal Muntean Dorel
97. 18.06.2020 Aprobare concediu odihnă asistent personal Pozitar Luciana
98. 18.06.2020 Aprobare concediu odihnă asistent personal Remetean Angela
99. 18.06.2020 Aprobare concediu odihnă asistent personal Mezei Marcela
100. 23.06.2020 Aprobare indemnizație handicap Vankay Vasile
101. 03.07.2020 Comunicare ședință extraordinară
102. 14.07.2020 Aprobare virări de credite
103. 14.07.2020 Acordare ajutor urgență Bodi Barbul
104. 14.07.2020 Constituire comisie Verdeș Mariana
105. 14.07.2020 Acordare indemnizație Faje Maria
106. 20.07.2020 Acordare concediu Leu Ana
107. 20.07.2020 Acordare concediu Abrudan Ana
108. 20.07.2020 Acordare concediu Vancia Aurica
109. 21.07.2020 Redistribuire produse igienă
110. 22.07.2020 Recalculare vechime Rus Nicoleta
111. 23.07.2020 Convocare ședință ordinară
112. 31.07.2020 Aprobare liste tichete sociale persoane peste 75 ani
113. 04.08.2020 Numire curator special Șomotiuc
114. 04.08.2020 Modificare alocație susținere Horje Lavinia
115. 04.08.2020 Constituire comisie Ilas Maria
116. 06.08.2020 Modificare comisie verificare dosare culte
117. 06.08.2020 Desemnare personal tehnic auxiliar
118. 06.08.2020 Încheiere contract de muncă Olar
119. 19.08.2020 Convocare ședință exrtaordinară
120. 19.08.2020 revocare dispoziție și aprobare aj. social Verdeș Florin Romulus
121. 21.08.2020 Constituire Comisie recepție str. Pompelor
122. 25.08.2020 Aprobare afișaj electoral
123. 25.08.2020 Convocare ședință ordinară
124. 28.08.2020 Modificare secție votare Cicârlău
125. 08.09.2020 Delimitare și numerotare secții vot
126. 08.09.2020 Rectificare buget local
127. 14.09.2020 Rectificare buget local
128. 17.09.2020 Convocare ședință ordinară
129. 17.09.2020 Încetare indemnizație lunară handicap Faje Maria

Source