CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL? Recensământul General Agricol este o acțiune de

mare anvergură care va asigura informațiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agri- cole și de dezvoltare rurală.

Legislația europeană referitoare la structura exploatați- ilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pre- văd organizarea şi efectuarea de recensăminte genera- le agricole la intervale de 10 ani.

Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se apli- că principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indife- rent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau de- ține efective de animale.

10 MAI – 31 IULIE 2021

CÂND SE DESFĂȘOARĂ?

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.

CUM SE DESFĂȘOARĂ?

Interviu față în față cu capul/şeful exploatației agri- cole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestio- nar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensămân- tului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

DE CE ESTE IMPORTANT?
Recensământul General Agricol 2020 va evidenția

schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația su- prafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub re- stricții de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultu- ră, măsurile de dezvoltare rurală, etc.

Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerin- țelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura secto- rului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Source