Începând din data de 20.04.2021 s-a emis ordinul de începere a proiectării pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Reabilitare termică blocuri de locuințe colective – orașul Pantelimon”. Durata proiectării este de 3 luni, apoi se vor putea începe lucrările de reabilitare, ce vor dura 9 luni.

Blocurile incluse în acest proiect sunt:

 • Bloc E situat in str. Livezilor, nr. 9
 • Bloc F situat in str. Livezilor, nr. 11
 • Bloc P8 situat in str. Eroilor, nr. 8
 • Bloc P9 situat in str. Duzilor, nr. 41
 • Bloc P14 situat in str. Duzilor, nr. 50

Lucrările vor consta în:

 • Izolare termică a fațadei – parte vitrata, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe;
 • Izolarea termică a fațadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței sarpantei, cu sisteme termoizolante;
 • Repararea acoperișului tip terasă/sarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip sarpantă;
 • Închiderea balcoanelor și logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților;
 • Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
 • Repararea trotuarelor de proiecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului;

Lucrările sunt finanțate prin Programul National Multianual privind cresterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009 și din Bugetul Local.

Source