COMUNICAT DE PRESĂ Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala ”Traian” Târnăveni Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Târnăveni în calitate de beneficiar Source