Reabilităm Grădinița nr. 13 cu bani europeni

Primăria Municipiului Focşani pune banii europeni la muncă!
Vineri, 6 mai 2022, a fost semnat un nou contract de finanțare privind „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 13″, cod SMIS 149641.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității.

Valoarea totală a proiectului este 6.199.026,12 lei, durata proiectului fiind de 21 luni, din care perioada de execuție a lucrărilor din cadrul proiectului- 12 luni.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 13. În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele lucrări:

1) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii:
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
b) Izolarea termică a faţadei – parte vitrată prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă;
c) Termo-hidroizolarea terasei prin montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a termoizolației de 25 cm;
d) Izolarea termică a planşeului peste subsol neîncălzit prin montarea de sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

2) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
a) Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
b) Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire;
c) Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru apă caldă de consum;
d) Montare boiler termo-electric pentru prepararea apei calde menajere;

3) Instalarea unui sistem cu 8 captatoare solare termice pentru prepararea apei calde de consum.

4) Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat:
a) Reabilitarea instalației de iluminat;
b) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente;

5) Reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice

6) Realizarea de utilități necesare obiectivului.

Facem precizarea că în acest moment se derulează la nivelul Municipiului Focșani mai multe proiecte europene prin care sunt reabilitate unități de învățământ.

Reabilităm energetic Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, Școala Gimnazială „Anghel Saligny”, cantina Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea” și Internatul Liceului cu Program Sportiv.

Nu în ultimul rând, reabilităm și dotăm Grădinița nr. 18 și Creșa nr. 7.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source