Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “ Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – extravilanul municipiului Tulcea, T 20, P 300 – strada Transformatorului, CF/NC 51637, TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source