Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „DESFIINȚARE CORP C1 ȘI CONSTRUIRE BOXĂ SPĂLĂTORIE AUTO CU FISE”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 211B, carte funciară nr. 44997, număr cadastral 44997, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului Tulcea


Source