Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Prislav, FN, CF/NC 51200, județ TULCEA, beneficiar SC RCS&RDS SA – Primăria Municipiului Tulcea


Source