Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII PREZENTARE ȘI PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE”, extravilanul municipiului Tulcea, T 22, P 336, carte funciară nr. 44064, număr cadastral 44064, județ TULCEA – Primăria Municipiului TulceaSource