Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER” – extravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 123, carte funciară nr. 36316, număr cadastral 36316, județ TULCEA – Primăria Municipiului TulceaSource