Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilanul municipiului Tulcea, T23, P 341, carte funciară nr. 43686, număr cadastral 43686, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource