Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2022 între autoritatea contractantă Municipiul Brad şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Domeniul CULURĂ

  1. Asociația Culturală “Doina Crișului” Brad, proiectul: Reprezentarea zonei Bradului în Europa prin prezentarea portului , a dansurilor și a obiceiurilor din Țara Moților, 28116/03.05.2022, valoarea finanţării 40.000 lei, finalizat;

Domeniul SPORT

  1. Asociația Montană Speozarand, proiectul: Explorarea și documentarea sitului arheologic din peștera Cizma – Muntii Metaliferi “ , 28115/03.05.2022, valoarea finanţării 7.000 lei, finalizat;
  2. Clubul Sportiv “Armata Aurul” Brad , proiectul : Pregătirea sportivilor și participarea la competiții de fotbal și aeromodelism, 28114/03.05.2022, valoarea finanţării 260.000 lei, finalizat;
  3. Asociația Sportivă Club Șerb Brothers Gym Brad, proiectul: Dezvoltarea sportului în domeniul boxului și al artelor marțiale în municipiul Brad, 28110/03.05.2022,  valoarea finanţării 5.000 lei, finalizat;
  4.  Asociația Sportivă Club Karate Brad, proiectul : Campioni pentru Brad, 28108/03.05.2022, valoarea finanțării 18.000 lei, finalizat.

Domeniul CULTE

  1. Parohia Ortodoxă Română Țărățel , proiectul: Reparații grup sanitar biserică, 28112/03.05.2022, valoarea finanţării 20.000 lei , finalizat;
  2. Parohia  Ortodoxă Română  Brad II, proiectul:  Reparații soclu și antreu biserică, 28111/03.05.2022, valoarea finanţării  30.000 lei, finalizat;
  3. Parohia Romano – Catolică Brad, proiectul: “Pavaje alei pietonale”, 28113/03.05.2022, valoarea finanţării 3.950 lei, finalizat;

Source