Raportul de activitate al
membrilor Consiliului Local al comunei Blăjeni
pentru anul 2021

  1. Raport de activitate Bucur Marcel
  2. Raport de activitate Duma Eusebiu Ion
  3. Raport de activitate Jurca Adrian Nicolae
  4. Raport de activitate Luț Ioan Voicu
  5. Raport de activitate Marcu Constantin Florin
  6. Raport de activitate Neag Ioan
  7. Raport de activitate Pătrui Sergiu Nicolae
  8. Raport de activitate Raț Nicolae
  9. Raport de activitate Stângă Mircea – Viceprimar

Source