PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.32013/22.07.2021 P U B L I C A Ţ I E     Source