Publicație de vânzare imobiliară privind vânzarea la licitație publică a proprietații imobiliare compusă din teren intravilan în suprafață de 869 mp, construcțiile C1+C2 în suprafață desfășurată de 248 mp cu destinația de locuință având regim de înălțime P+1 și construcția C3 având destinația de garaj în suprafață construită de 23 mp, situată în comuna Aninoasa, sat. Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr 42, județ Dâmbovița– proprietatea debitorului Nae Alina Iuliana.

Source