PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.33340/05.10.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source