PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31603/25.05.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source