PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.31316/11.05.2021   P U B L I C A Ţ I E   Source