PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36491/15.02.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source