PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37937/23.06.2023 P U B L I C A Ţ I E         Astăzi Source