PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36552/22.02.2023   P U B L I C A Ţ I E    Source