PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32207/07.08.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source