PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.30377/29.01.2021 P U B L I C A Ţ I E          Source