PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32166/08.07.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source