PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32960/07.09.2022 P U B L I C A Ţ I E           Source