PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI SPCLEP – STAREA CIVILĂ- Nr.30326/27.01.2021 P U B L I C A Ţ I E        Astăzi Source