PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31319/02.05.2022   P U B L I C A Ţ I E    Source