PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.39608/03.11.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source