PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32648/16.08.2022     P U B L I C A Ţ I E Source