PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.39481/25.10.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source