PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32180/04.08.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source