PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37713/06.06.2024   P U B L I C A Ţ I E   Source