PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37656/31.05.2023   P U B L I C A Ţ I E   Source