PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.37984/28.06.2023 P U B L I C A Ţ I E            Source