PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.36183/20.01.2023 P U B L I C A Ţ I E     Source