PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38074/06.07.2023   P U B L I C A Ţ I E   Source